Equips Specials.

Activitat adreçada a fomentar l’esport en persones amb disminució, per facilitar la seva integració social a la vegada que gaudeixen del beneficis físics que comporta la pràctica de qualsevol esport.

Projecte de Club iniciat al 2004, que ens ha proporcionat moltes satisfaccions, tant a nivell personal com a Entitat. Després de 14 anys, (en que s’ha organitzat un Campionat de Catalunya,  s’ha rebut el Premi Compromís Solidari 2009 -Specials Olympics, ha estat el Projecte escollit pel comitè científic com experiència innovadora al Congrés Internacional de Ciutats Educadores, Mèxic 2010, etc..), el Projecte Specials es troba en un moment de renovació en el que tornem al seu origen, (amb nois i noies joves que s’apropen a l’esport per primera vegada), tot i que amb la experiència necessària i amb l’inestimable ajuda de ex-jugadors dels nostres equips Acell, que ara mateix recolzen els monitors i mantenen la seva vinculació al Club.