Anem de Bàsquet. AdB.

El programa (AdB) està especialment adreçat a nens i nenes de P4 a 2º de primària de les escoles públiques i concertades de les ciutats de Gavà

Aquest programa cal entendre’l com una eina oberta i flexible, que  té com objectiu fomentar l’esport com element de millora dels hàbits saludables dels nens i nenes de Gavà, a l’hora que promocionar el Bàsquet con agent transmissor de valors Educatius.

El programa (AdB) és desenvolupa a les instal·lacions del centre educatiu o escola, fora del horari lectiu, per tant, en col·laboració i sota la supervisió del AMPA del centre.

Oferim dos grups d’edat diferents: P4/P5 i primer/segon de primària que realitzaran una sessió d’una hora setmanal. (el mateix dia i hora).

El protagonisme principal de les sessions son els joc, a través d’ells treballem el coneixements del cos, desenvolupem les habilitats motrius, inculquem el respecte a les regles i la creació d’hàbits saludables.