Gavà, 12 de maig de 2022

Estimat soci/estimada sòcia:

En compliment del disposat en l’article 14è dels Estatuts del Club, el president del Club Bàsquet Gavà convoca l’ASSEMBLEA ORDINÀRIA, que tindrà lloc en primera convocatòria el dilluns, 30 de maig de 2022, a les 18.00 h. i en segona convocatòria el mateix dia, a les 18.30 h. A la sala d’actes de l’Estadi Municipal la Bòbila de Gavà, Passatge de la Reina Elisenda de Montcada, i d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA

1. Informe del president
2. Aprovació, si s’escau de la Memòria d’activitats 2021-2022
3. Informe Econòmic del tresorer
4. Aprovació, si s’escau dels comptes de la temporada 2021-2022
5. Aprovació, si s’escau del pressupost i quota per a la temporada 2022-2023
6. Presentació i aprovació, si s’escau de modificacions estatutàries i del reglament
de règim intern
7. Precs i preguntes

Gavà, 10 de maig de 2022

José Mª Barrabés Sahún
President del Club Bàsquet Gavà