*Els dècims sol·licitats s'hauran de recollir a l'oficina del club