Descripción del proyecto

Millora d’infraestructures a Adengur.

El primer que s’havia d’aconseguir donada la situació estructural de l’escola era dotar-la d’unes infraestructures mínimes per aconseguir el normal funcionament de la mateixa. Llum, aigua, latrines i facilitar l’accés mitjançant la construcció d’un petit pont per salvar un rierol era prioritari.

Gràcies a l’acció conjunta d’ACCeDE i d’altres ONG’s com ara IPI o Ingenieros Sin Fronteras, la situació hores d’ara es ben diferent.

En quant a la nostra organització, la construcció d’una pista esportiva a l’escola ha estat la nostra contribució més important en quan a infraestructures. Des del projecte inicial, que l’Ulrike Chambers va fer al 2011 i després de superar no poques dificultats, al 2015 va finalitzar la construcció i avui dia està totalment operativa.