Descripción del proyecto

L’esport com a eina educativa.

A ACCeDE som de la creença que l’esport és una eina molt potent per la formació integral de la persona, com a transmissor de valors. Íntimament relacionat amb temes de salut i nutrició, la seva implantació a l’escola com un pilar més en la educació dels nens i nenes, pot esdevenir un element molt important en la millora del nivell de vida en països en vies de desenvolupament.

Els nostres projectes estan dons, dirigits a facilitar l’accés a l’esport de qualitat de persones desfavorides, ajudant en la dotació de les infraestructures necessàries, formant els professionals de manera adient i col·laborant amb les administracions en els seus plans de millora.

.