1. Covid-19. Informacions generals.

  2. Covid 19. Protocols actuació activitat general al Club.

  3. Covid 19. Protocols partits oficials.

  4. Covid 19. Us recordem als socis que, per les restriccions sanitàries, no podem tenir obertes les oficines en els horaris habituals. Per qualsevol consulta o gestió presencial, cal demanar cita prèvia enviant un correu electrònic a la direcció cbg@basquetgava.cat.

  5. Impresos: Declaració Responsable jugadors, entrenadors i resta cos tècnic.

  6. Impresos: Full de Compromís jugadors, entrenadors i resta cos tècnic.

  7. Impresos; Declaració Responsable Públic assistent a les instal·lacions esportives.