NOTA: L’Ajuntament de Gavà ens acaba de autoritzar l’ús de la Sala Polivalent del Casal del Centre de la Gent Gran, al carrer Sant Isidre nº 24 per fer la nostra Assemblea de Socis.

Estimat/a Soci/a:

En compliment del disposat en l’article  14è dels Estatuts del Club, el President del Club Bàsquet Gavà  convoca l’ASSEMBLEA  DE SOCIS, que tindrà lloc en primera convocatòria el dimarts  dia 30 d’abril de 2019, a les 19.45 h. i en segona convocatòria el mateix dia, a les 20.15 h. (Lloc per determinar, estem a la espera de cessió d’espai per part de L’Ajuntament). Acta de la convocatòria